Проект Средищно училище

НУ "Христо Ботев" участва в проект  "Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Благодарение на  участието в този проект са обновени класните стаи с нови мебели и настилки. За дейностите по интереси по проекта са осигурени материали, игри, спортни уреди и пособия, които разнообразяват дейностите в целодневната организация и помагат развитието на творчестите умения на учениците. Благодарение на всичко това, престоят на децата в училище е приятен и ползотворен.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

      

НУ "Христо Ботев" стана снимачна площадка

Петък, 25 Октомври 2013г. 07:00ч. ,
Автор: Хасковска Марица


 
Учениците  от Любимец - главни
герои във филм, проследяващ целодневното обучение

Начално училище "Христо Ботев" в Любимец, се превърна в снимачна
площадка за ден. Бе заснет филм за целодневното обучение, като главните герои
бяха самите ученици.

Лентата
проследи как протича един ден по време в клас, в часовете по самоподготовка,
спорт и отдих на открито, как минават дейностите по интереси, обяд в
трапезарията и др. Учителите споделиха пред камера за ежедневната си работа с
децата, и как те възприемат новостите в обучението. 
В НУ "Христо Ботев" те никак не са малко. Благодарение на спечелен
проект, средищното училище значително подобри материалната си база и получи
възможност да организира занятия, които да спомагат за творческото израстване
на учениците. Децата учат и се забавляват. 

Благодарение
на филмовата продукция, учебното заведение ще покаже как може да се промени
цялостната визия на класните стаи, да се въведат нови технологии в
образователния процес и да се повиши качеството на образованието.
 
 
Снимачният екип запечата засаждането на дръвче от вида "Паломия", от
четвъртокласници, в двора на училището. Преди зелената акция, възпитателят -
Гергана Стоева, запозна децата с ползите от неговото отглеждане, с грижите,
които трябва да се полагат за дръвчето. Тя подчерта и неговото използване в
производството на био горива.
Интересен момент от живота на училището, е включването на 4 "а" клас,
с класен ръководител - Дочка Кючукова,  във втория годишен JAM
/Just-a-Minute/ ден. Това е кампания за физическа активност, която е създадена,
за да покани хората по цял свят да спрат  само за една минута, за бърза,
лесна фитнес пауза. Всяка седмица инструкторите на програмата подготвят
клипчетата с упражненията, които децата повтарят, по забавен и много  емоционален
начин. Това е вторият проект за класа, който е свързан с движението и борбата
против затлъстяването. Миналата година те се  включиха в световното
предизвикателство за деца, и в продължение на 50 дни  ходиха с крачкомери,
за да направят виртуално пътешествие по света.
Всичко, което осигурява проект "Подобряване качеството на образованието в
средищните училища", е от изключителна помощ за нас. 
 
 Това ни дава възможност да отделяме
средства и да подобряваме останалата част от сградата и теренът в училището,
коментира директорът - Донка Козалиева. През последните две години се подмениха
с ламинат подовите настилки на 10 кабинета, 3 класни стаи са изцяло обновени с
нови маси, столове, дъски, бюра и секционни шкафове. Очакват се и нови спортни
пособия - тенис маси, хандбални врати, футболни врати, оборудване за игрища,
обръчи, топки и др., както и доставка на още оборудване на кабинети за
занимания по интереси. 

За тази учебна година учебното заведение е спечелило финансиране по проект на МОН за
оборудване на нов компютърен кабинет за ИК технологии, на стойност 7 хил. лв.