книга за гости

Дата: 19.03.2020

Вложил: nskDed

Заглавие: Купить в Новосибирске


Дата: 28.12.2016

Вложил: Cytat

Заглавие: www.esii.pl

Best Regards

Дата: 14.09.2016

Вложил: ЗА Г-ЖА ДИРЕКТОРА

Заглавие: ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ

Уважаема Г-жо Директор

С интерес разгледах сайта на НУ ХРИСТО БОТЕВ.Радвам се,че колектива работи за доброто име на училището,участвува в проекти,но съм изненадана от кратката история ,с която описвате ролята и значението на
тези,посветили живота си на това свято за много любимчани
място.
Нима историята на това училище завършва 1924 год.с приема на първия випуск.
Изумена съм,че и дума не се споменава за учителите допринесли не по-малко за това училище в по-късно време отколкото вашия колектив сега.
Нима в т.н.тоталитарен режим ДИРЕКТОРИ като моя баща
ИВАН МАНОЛОВ не са направили нищо и трябва да бъдат забравени.ТОЙ ОТДАДЕ 30 ГОДИНИ ОТ ЖИВОТА СИ на това училище при ОБЩО 90 ГОДИНИ ИСТОРИЯ
Това е една трета от историята на училището-как може да се пренебрегне недоумявам.Мисля,че в сайта трябва да
се намери място за информация и снимков материал за такива като баща ми и учителите по това време.
ПОМИСЛЕТЕ ЗА ТОВА,ЧЕ И ВИЕ СТЕ ТЕХНИ ВЪЗПИТАНИЦИ А И ЗА ТОВА ,ЧЕ ВЪПРЕКИ УСИЛИЯТА
ВИ СЕГА УТРЕ И ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ЗАБРАВЕНИ.


С УВАЖЕНИЕ: ЯНКА МАНОЛОВА

14.09.2016
СТАРА ЗАГОРА

Дата: 29.05.2015

Вложил: От родителите на 4б клас с класен ръководител В.Пушкарова

Заглавие: Благодарствено писмо

ДО
Г-ЖА ДОНКА КОЗАЛИЕВА
ДИРЕКТОР НА
НУ „ХРИСТО БОТЕВ”
ГР. ЛЮБИМЕЦ
Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О П И С М О


Уважаемa г-жо Козалиева,

Ние родителите на учениците от 4б клас, бихме искали да изкажем пред Вас нашите благодарности към г-жа Валентина Пушкарова и г-жа Нели Ванкова за тяхната всеотдайност и висок професионализъм.

Благодарение на вниманието и грижите, които полагаха за нашите деца, те успяха бързо и успешно да се адаптират към училищната среда и да започнат да изпълняват своите задължения като ученици.

Напътствани от г-жа Пушкарова и г-жа Ванкова, придобиха много нови навици и умения, които ще им бъдат необходими по-нататък.

Благодарим на г-жа Пушкарова и г-жа Ванкова за търпението, за постигнатите резултати в овладяване на учебния материал, за креативността, за ежедневното им себераздаване.

Удовлетворението, което виждаме в очите на децата ни след последният урок е достатъчно, за да можем ние, родителите да не губим вяра в българското образование.

Искаме да благодарим и на Вас, г-жо Козалиева за чудесните условия, които Вие и целият колектив на НУ „Христо Ботев” предоставихте на нашите деца през висчките тези години.С уважение и признателност,

Родителите на децата от 4б клас

Дата: 26.04.2013

Вложил: ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙ"

Заглавие: ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ !

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЦЕЛИЯ ВИ КОЛЕКТИВ ! ОТ СЪРЦЕ ВИ ЖЕЛАЕМ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ДУХ НИКОГА ДА НЕ ВИ НАПУСКА! РАБОТЕТЕ ВСЕ ТАКА ВДЪХНОВЕНО И ПОЛЗОТВОРНО !
ОТ КОЛЕКТИВА НА ЦДГ "РАЙ"

Да се вложи нов материал