ПЪРВИ КЛАС

КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПЪРВИ КЛАС

2016-2017

 
  
                                                                            

 

Iа клас - класен ръководител                                                     Iб клас - класен ръководител

г-жа Виолета Бойкова                                                                                 г-жа Таня Стоилова