ГОДИШНО УТРО  2011 / 2012 г.

Първи "а" клас  -   класен ръководител: Росица Тананова

                                            възпитател: Павлина Инджова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първи "б" клас  -   класен ръководител: Валентина Пушкарова

                                            възпитател: Нели Ванкова

 

 

 

 

 

празници на буквите

 

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В ПЪРВИ "А" КЛАС- кл. р-л: Дочка Кючукова

 

 Буквичките вече знаем!

Рецепта за дъга.....

Вече знаем да четем.......

 

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В ПЪРВИ "Б"КЛАС- кл. р-л: Таня Иванова

 

 

 Буквичките знаем, сценки даже правим...

 

 Новите читанки