Проект Европа и Африка

През учебната 2010/2011г  НУ "Христо Ботев"  стана партньор по голям европейски проект Европа и Африка в новото хилядолетие. Целта на проекта е учениците от двата континента да се запознаят с целите на хилядолетието и  да се опознаят и набележат конкретни действия, с които да се започнат  първите стъпки по осъществяването им. Участниците от Европа са  от три държави. Първият партньор е Италия-Университетът Ка Фоскари във Венеция и  една от средните по големина  общини в страната.

Вторият партньор по проекта от Европа е Франция-асоциация, която работи съвместно със Сорбоната в Париж. Третият партньор е България в лицето на Младежки Център град Хасково, за който това е един от многото проекти, по които работи успешно вече доста години. Чрез него  дейността по проекта ще се осъществи в десет избрани училища от България. Едно от избраните за партньор училища е и нашето училище - НУ " Христо Ботев" град Любимец.

От страна на Африка има две страни участнички в проекта. Първата е Камерун- град Урбана ди Дуала и нейната организация на общините. Това е вторият по големина град в Камерун. Вторият партньор от тяхна страна е Комуна ди Маруа, град с доста различна структура и икономика, поради близостта си до пустинята Сахара.

Вторият парньор  от Африка е Буркина Фасо и нейният университет Кудугу, с центъра му за обучение на учители.

Всички тези партньори в продължение на трите години на проекта ще работят съвместно за промотиране на всички дейности, свързани с устойчивото развитие като цяло и в частност в образователната сфера, и  популяризиране на целите на хилядолетието.

През първата година всяко училище ще започне работа по въвеждане на иновативния инструмент за гражданско участие в управлението на училищата, а именно - Училищен дневен ред 21. Благодарение на него, в управлението и избора на стратегия за развитието на училището ще вземат участие всички учители, ученици, помощен персонал, обществени и граждански организации,НПО, родители и други заинтересовани лица с гражданска позиция. Всички те съвместно  ще работят за утвърждаване на образованието като основна дейност и въвеждането на различни мероприятия, които ще повишат съзнанието на учениците, учителите и техните семейства, за да осигурят устойчива учебна среда, чиста планета и добро бъдеще за идните поколения.

През втората година на проекта, побратимените училища от двата континента, ще се запознаят с различията и приликите на  ежедневието и образованието. Заедно ще изберат по коя от целите на хилядолетието ще работят и какви дейности ще изпълняват.

Третата година на проекта  е за цялостното общуване посредством новите технологии за комуникация и изработване на съвместни продукти, които представят дейността на Европейските и Африканските ученици по проекта.

Счетаме, че дейността по този проект ще даде възможност училището ни да се нареди сред  новаторите в областта на устойчивото развитие и прилагането на иновативни практики. Това ще повиши критериите за  избор на образователни стратегии и  мениджърски модели на управление, за да осигурим на децата, обучавани в училището най-доброто от образователната система.  Наред с това, те ще имат възможност да се запознаят и контактуват със свои връстници от Европа и Африка, ще разширят своите познавателни възможности, умения за работа с информационни технологии и усвояването на чужди езици. Предлагаме много интересни дейности, които ще развият уменията за изява и развитие на специфичните умения на всяко едно от децата, обучавани в нашето училище.

Педагогическият колектив  пожелава на всички успешна работа по дейностите на проекта!

В началото на месец ноември, в град София се проведе обучителен семинар на  учителите, работещи по проекта. Те се запознаха с платформата, където ще работят побратимените класове и с  възможностите за избор на микропроекти за бъдещата съвместна работа.  Гостите от Италия, в лицето на проф. Есо Еламе и Емануела Стефани  споделиха много интересна информация по отношение  на различията в училищата на  партньорите от Италия, Франция и България  от Европа и  съответно Камерун и Буркина Фасо от Африка. Всички  присъстващи  бяха ентусиазирани от предстоящите дейности по проекта.

Ето и някои снимки от проведения семинар.


 

Участието на училището по проекта  продължава. От всички учичилища, участници в проекта бяха избрани представители, които да отидат на обучение в Италия. В продължение на седмица всички те  бяха наблюдатели  на заключителния етап от друг проект, свързан с агресията и заключителната конференция към него. Така бе  обменен ценен опит с италианските ни колеги,  не само по проблемите свързани с агресията, но и с други  успешни практики в техните структури. Заедно с обучението по  проекта бе проведено и  допълнително събеседване с професор Еламе, по  възможностите за въвеждането в нашите училища на една успешна Европейска практика за гражданско участие- Училищен дневен ред 21. Това е  една  интересна и доказала се в  няколко държави инициатива за споделена отговорност между училищно ръководство, учители и ученици, родители и други заинтересовани от обучението лица. Благодарение на  оказаната помощ и съдействие от професор Еламе, съвсем скоро и нашето училище  ще стане част от семейството на  авангардните училищни мениджърски  проекти.

Ето снимки от посещението  в Италия: